සුභ නව වසරක් වේවා!!!

මේ ඉක්මනින් ඉක්මනින් නොනගතේට කලියෙනුයි ලියන්නේ.(මලවන්නේ.)දන්න කියන හැමෝටම සුභ පතන්න ඕන නිසා.(සිOහල ව්‍යාකරණයට බුදුසරණයි.)මේ කියන එක හැමෝම දන්නවා.ඒකට එන උත්තරේ මම දන්නවා.ඒ උනාට හැමෝටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.!!! කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරේවා.!!!සියළුම කටයුතු සාර්ථක වේවා!!! ආවඩා ආයුබොහෝ වේවා.!!
sources: www.Ananmanan.org + www.priu.gov.lk Thanks.

Comments

Popular posts from this blog

ට්‍රම්ප් පදවි ප්‍රාප්ති දේශනය

ගිහි සැප හැර පැවිදි වීම රෝමෑන්ටික් කිරීම....

හය හතර පිළිබඳ නවතම අර්ථ දැක්වීමක්...........